Från jord till bord
Google 4,9 Google betyg | Facebook 5,0 Facebook betyg | Trustpilot 4,9 Trustpilot betyg
Språk svenska Språk engelska Langue franska

Kvalitetsviner, boende, upplevelser och mycket mer
Din varukorg

ESCAPAT MAGAZINE

Publicerad 2022-06-10 i vinrelaterat
Vinbonde
Vinsäsong
Vinkunskap

Från jord till bord

Från jord till bord
När vinbonden mödosamt plockat rent sina vinfält och rad på rad med rankor står tomma och mörka mot hösthimlen, då infaller också vinstockens viloperiod. Längst uppe i norr och längst nere i söder drar saven sig tillbaka och ner i rotsystemet för att skydda vinrankan mot sprängskador, vilket utgör läggdags och så småningom sömn för rankans del. I varma länder stannar saven i stället kvar i vinrankan, men då vinbonden noggrant rensat bort allt grönt från grenarna, får rankan ändå sin stilla vila inför vårens omstart på en ny cykel.
Under hösten, efter skörd, har vinbonden klippt ned rankan så enbart de grenar som ska behållas finns kvar, för att fokusera tillväxten till nästa års skott under vårens början. Jorden plöjs ofta upp för att ge en ökad syresättning, och också för att regnet och snön som faller lättare ska tas upp av marken och fylla på grundvattennivåerna.
Från jord till bord
Foto Dimma vingård av Asurnipal  CC
Nu börjar en ibland ojämn kamp mot temperatur och humiditet, mot frost, dimma, osäkra soltimmar, skadeinsekter och en mängd annat som kan gå fel under alla de tillväxtfaser som ger upphov till en färdig klase: lövning, knoppning, blomning, pollinering, fruktsättning och "la verasion", då druvorna börjar få sin färg.
Under våren har bonden bråda dagar, då skott ska klippas bort, rankorna ska bindas om och jorden ska skötas om genom tillskott av näring och uppluckring. Beslut måste fattas huruvida fälten behöver besprutas och i så fall med vad, i de nordliga områdena kanske arealerna behöver vattnas eller eldar göras upp i vinfälten för att driva bort nattfrost och dimma, som annars kan skada både rankor och sköra knoppar.
Från jord till bord
Foto Vindruvor på ranka av CJ  CC
När klasarna väl börjar växa till sig görs ett urval av vilka vinbonden väljer att satsa på, resten klipps bort för att inte slösa på värdefull näring och sol. Blad måste ständigt ansas bort så att inte all energi går åt till rankans egen tillväxt utan koncentreras till druvorna, men det är en fin balansgång så att inte för mycket av lövverket tas bort, då är risken att druvorna i stället bränns och skrumpnar i solen.
Under den här tiden buteljeras samtidigt föregående års viner om det inte redan gjorts eller årgången ska lagras längre, och sedan ska vineriet skrubbas rent från golv till tak inför höstens nya vinmakande.
Sedan kommer en period då vinbonden inte kan påverka utfallet så mycket mer, utan hoppet står till vädergudarna: önskemålet är lite regn, mycket sol och lagom med vind, allt för att få solmogna druvor, livskraftiga stockar och så få skadeinsekter som möjligt. Och så kommer så äntligen skörden!
Från jord till bord
Foto Vinskörd av Daniel Trimboli  CC
Att skörda fem kilo druvor går undan för vana händer, det är ofta måttet på de plastboxar som används och sedan staplas på hög på det släp som ska föra druvorna till vineriet; och det blir många, många boxar från en hektar mark!
Druvorna sorteras, antingen maskinellt eller manuellt, så att omogna eller på ett eller annat sätt angripna druvor plockas bort, likväl som löv och annat som kan ha följt med i skörden. Druvor till röda viner krossas ofta innan de får jäsa till vin, medan de för vita ofta pressas och den kvarvarande musten tillåts sedan jäsa till färdig produkt.
Här någonstans i processen så sker antingen en klarning och filtrering av det färdiga vinet, eller så väljs det ena eller båda bort, och en del gör det innan lagring medan andra väntar till efter. Valen styrs helt enkelt av vinmakarens egna tankar och visioner kring det slutliga vinet och är högst individuella.
Från jord till bord
Vinet vil-lagras nu en tid, allt från tre månader upp till några år (och det finns säkerligen viner som ligger på luckan längre än så), för att sedan bedömas färdigt och buteljeras, därefter tar slutlagringen vid, för de producenter som anser att deras viner bör flasklagras en period innan de når fram till butikshyllan.
Vägen till slutkonsumenten kan se väldigt olika ut nuförtiden, då vi idag allt oftare reser själva till producenter och gör inköp. En del väljer att åka till en Border shop i norra Tyskland, andra beställer på nätet som hos oss i Escapat webbshop och får vinet hemkört till dörren; men den största volymen tas fortfarande in av licensierade importörer som sedan säljer till Systembolaget, som i sin tur förser svensken med viner av vitt skilda slag och kvalitet. Från jord till bord!
Vinbonde
Bruno Ohlzon
Vid pennan
pea&Rosenberg