Abbaye d'Alet
Google 4,9 Google betyg | Facebook 5,0 Facebook betyg | Trustpilot 4,9 Trustpilot betyg
Språk svenska Språk engelska Langue franska

Kvalitetsviner, boende, upplevelser och mycket mer
Din varukorg

ESCAPAT MAGAZINE

Uppdaterad 2021-09-12
Publicerad 2021-01-14 i turism
Abbaye d'Alet
Aude
Alet-les-Bains

Abbaye d'Alet

Abbaye d'Alet
Exakt när klostret i Alet först såg dagens ljus är höljt i historiens dunkel, kanske var det greven av Razes som lade grunden redan 813, eller var det abboten Benoît som lät uppföra det år 970? Källorna är få, och de är alla omstridda. Klart är att det som efterhand växt fram som ett sammelsurium av byggnadsstilar först tillskrivs benediktinerorden, och att det under ett par hundra år existerade i relativ stillhet som kloster innan det påbörjade resan mot katedral. Den från början romanska klosterbyggnaden förstorades och moderniserades efter gotisk modell, och sågs som en viktig hörnsten i slutfasen av den katolska kampen mot katarer och albigenser.
Alet-les-Baines ligger vid floden Aude, i hjärtat av det undersköna Languedoc, och i dess centrum ligger resterna av det som en gång i tiden var en betydande spelpjäs i kristendomens historia, Abbaye d'Alet. Det som 1889 skulle klassas som ett historiskt monument och som genom århundraden väckt nyfikenhet och spekulationer började i all ödmjukhet sitt liv som ett enkelt benediktinerkloster.
Languedoc har under en stor del av medeltiden länt sceneriet åt en religiös kamp mellan den ekonomiskt starka katolska kyrkan och den i tron fromma katarismen. Den senare tros ha följt med folkströmmar ifrån Bysans och skapade ett historiskt starkt fäste i Albi i Languedoc, varvid dessa i katolicismens ögon kätterska fransmän kallade sig för Albigenser eller Bonhommes; "goda män". Den katariska ideologin värjde sig mot den katolska kyrkans auktoritet och enorma rikedomar, och menade att ett asketiskt leverne och ett frigörande från det materialistiska jaget var den enda sanna vägen till den gode Gud.
Abbaye d'Alet
Foto Abbaye d'Alet av KarSol
Klostret i Alet, Abbaye d?Alet-les-Baines, levde i många år i stillhet, ett vackert men enkelt Benediktinerkloster där livet gick sin gilla gång. Men på grund av sitt strategiska läge i förhållande till Narbonne och Carcassone, införlivandet av orden vid klostret i Saint-Papoul i rullorna och rykten om att i Alet fanns spillror av Kristus kors skulle detta så småningom ändras. På 1100-talet plundrades klostret av greven av Carcassone, samtidigt som en ökad pilgrimsvandring gav det en popularitet utanför Languedocs gränser. Nu började också växa fram en styrkedemonstration från den katolska kyrkan, som tydligt markerade sin syn på katarer som kättare. Abbaye d?Alet-les-Baines fick ny status som en Roms utpost i södra Frankrike, en ställning som så småningom skulle leda fram till ett instiftat biskopsråd i Alet och ombyggnation till katedral.
År 1318 stod katedralen klar, det lilla oansenliga romanska klostret utökades med ett betydande kor i gotisk stil, en arkitektonisk hälsning till regionens kvarvarande katarer att den katolska kyrkan allena är av Gud utsedd att regera den andliga världen. Efter 1325 räknas katarernas era som över, då hade Rom åter befäst sin makt även över detta hörn av Frankrike, och utjagat de sista kättarna med sin inkvisition. Katedralen levde vidare i relativ fred och välstånd till 1577, då den till stor del raserades under nya religiösa stridigheter; nu i krigen mot Hugenotterna.
Abbaye d'Alet
Foto Abbaye d'Alet av KarSol
Katedralen återbyggdes aldrig, senare biskopar valde att investera i mer sekulär byggnation i Alet-les-Baines. 1801 upptogs biskopsrådet i Carcassones råd, biskoparna försvann och därmed statusen som fungerande katedral. 1889 kulturminnesmärktes Abbaye d'Alet och har därefter blivit vida populärt som utflyktsmål. Det har av många klassats som Frankrikes vackraste ruin, med fantastisk romansk arkitektur i klass med den vi ser i Arles eller Saint-Gilles du Gard. Detaljrikedomen och den höga kvaliteten på skulpturerna vittnar än idag om de rikedomar som funnits här, och den maktposition detta ödmjuka kloster en gång åtnjöt.
I byn finns ett hostellerie med restaurang, och ett café med enklare mat, men vår rekommendation är ändå att både äta och sova på annan ort. De flesta byggnader är otroligt vackra och kan dateras långt bak i tiden, men kvaliteten på både boende och mat finner man bättre annorstädes. Så gör en tur till Alet-les-Baines och njut av omgivningarna och arkitekturen, satsa på en klassisk fransk pique-nique, en flaska lokal Chenin Blanc och insup historiens vingslag.
Video - Abbaye d'Alet
Hitta hit
Vinbonde
Bruno Ohlzon
Vid pennan
pea&Rosenberg